Bezoek me ook op

de avond valt Op het hek van hout zit ik
te kijken
 
Met omtrekkende bewegingen
scharrelen de kippen richting hok
 
Achter in de tuin keert mijn vader
in zijn blauwe overall de aarde
Twee schoppen diep
 
Zijn handen fladderen als witte
onrustige duiven
om hem heen
 
Ik blijf naar hem kijken
tot hij is opgelost in het avondblauw